produkty obsahujú:
aloe vera, čierne ríbezle a extract ambiaty

Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti EMG Care s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť EMG Care s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.


Spoločnosť EMG Care s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti EMG Care s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou EMG Care s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti EMG Care s.r.o.


Všetky osobné údaje získava spoločnosť EMG Care s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 

© 2023 EMG Care / Všeobecné vyhlásenie / Ochrana osobných údajov / Design by SIXNET